Tự động hoá 
Phòng trưng bày Hàng bán chạy
Hàng sắp hết Hàng sắp về
 
Tìm kiếm:    Nhóm hàng:   
Mã:Tay nắm cửa
Chi tiết:Transmitters for hydrostatic level
Giá:450,000
Dùng cho:
Material:Stainless Stell
Thông số 1:1
Thông số 2:450mm
Thông số 3:25-60mm
« Quay về
 
DỰ ÁN  Đang xây dựng
Mời bạn vào diễn đàn giao lưu trực tuyến 

 Thương mại
Abus 

 Tự động
Tay nắm cửa 
 
 
2969586
 
 
Copyright 2008 by Thanh Dung Corporation - Designed by www.tqdesign.vn - All Rights Reserved.   - Admin   - Upload