Xây dựng 
  Dự án đã thực hiện  / Ngạch kinh doanh
Hình ảnh Diễn giải
Mời bạn vào diễn đàn giao lưu trực tuyến
Công việc:bên tay trái bạn có cửa sổ Diễn Đàn, mời bạn click vào!
Địa chỉ:có phần thưởng đặc biệt cho người đăng nhập thứ 1.000.000
Thi công Phòng Sạch Nhà Máy MATAI
Công việc:
Địa chỉ:
ADEL FINGERPRINT
Công việc:G
Địa chỉ:
Thi Công máy chấm công Nhà Máy MHI
Công việc:
Địa chỉ:Máy chấm công kiểm soát ra vào dùng công nghệ Vâ Tay nhà máy tại KCN Vietnam Singapore
Thi công Phòng Locker Nhà Máy MATAI
Công việc:Thi công phòng thay đồ trong ĐK Nhà máy Đang hoạt động
Địa chỉ:Tan Thuan Inductrial processing Zone
Thi Công Phòng Sạch GD2 Nhà Máy MATAI
Công việc:Thi Công Phòng sạch GRADE 100,000
Địa chỉ:MATAI Factory Tan Thuan IPZ
MÁY NƯỚC NÓNG NL MẶT TRỜI - TITAN
Công việc:0
Địa chỉ:DUYPHAT CORPORATION
VAN CHỊU NHIỆT - DISMY
Công việc:
Địa chỉ:GR
NỐI REN TRONG PPR - DISMY
Công việc:
Địa chỉ:DWF
Tổng cộng: 0   
 
DỰ ÁN  Đang xây dựng
Mời bạn vào diễn đàn giao lưu trực tuyến 

 Thương mại
Abus 

 Tự động
Tay nắm cửa 
 
 
2969624
 
 
Copyright 2008 by Thanh Dung Corporation - Designed by www.tqdesign.vn - All Rights Reserved.   - Admin   - Upload